Honorarium

Cennik Honorarium

Z uwagi na indywidualny charakter każdej sprawy oraz różny stopień jej skomplikowania, wysokość wynagrodzenia, każdorazowo ustalana jest podczas spotkania z Klientem. Pewną wskazówkę stanowi Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1800). Stawki są konkurencyjne i w pełni adekwatne do poziomu świadczonych przez nas usług. Dużą wagę przykładamy do tego, aby wszelkie ustalenia finansowe od początku były jasne i nie stanowiły dla Klienta elementu zaskoczenia na żadnym etapie współpracy.

W kancelarii występują następujące sposoby rozliczania wynagrodzenia:

Sposoby ustalenia wynagrodzenia:

  1. Na pierwszym spotkaniu w siedzibie Kancelarii.
  2. Za pośrednictwem poczty e-mail. W tym wypadku Klient powinien w sposób wystarczający do oceny przedstawić problem prawny. Kancelaria zastrzega sobie jednak zmianę kwoty, w przypadku pojawienia się nowych okoliczności w sprawie.
  3. Telefonicznie, po przedstawieniu sprawy. W tym wypadku kwota może ulec zmianie w przypadku pojawienia się nowych okoliczności w sprawie.

W przypadku wygranej sprawy sądowej, strona przegrana zwraca w całości wymienione wyżej wynagrodzenie Klientowi Kancelarii.

Wynagrodzenie kancelarii płatne jest z góry, istnieje jednak możliwość rozłożenia go na raty. Koszt prowadzenia sprawy może obejmować dodatkowe wydatki, o których Klient jest na bieżąco informowany. Dotyczy to kosztów sądowych, podatków, taks notarialnych czy kosztów egzekucyjnych. W przypadku prowadzenia sprawy przed organami i urzędami znajdującym się poza Wrocławiem i Wołowem, należy liczyć się z koniecznością zwrotu kosztów dojazdu do siedziby danej instytucji, stosownie do treści przepisów normujących zwrot kosztów dojazdów pracowników w ramach tzw. delegacji.

W razie udzielenia porady prawnej, a następnie zlecenia sprawy, kwota wynagrodzenia za poradę prawną zaliczana jest na poczet honorarium za prowadzenie sprawy.

Kancelaria jest płatnikiem podatku VAT i wystawia paragony lub faktury za prowadzenie spraw.

Koszty najczęściej wykonywanych usług prawniczych