Zaprzeczenie ojcostwa – co zrobić gdy minął termin

Prawnik wskazuje, że termin na wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa jest krótki. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości, a matka może wytoczyć powództwo o […]