Zachowek – istotne informacje

Instytucja zachowku, mylnie określana mianem zachowku.Ma na celu ochronę interesów osób najbliższych dla spadkodawcy, przed niekorzystnymi rozporządzeniami majątkiem, dokonanymi przez spadkodawcę w testamencie bądź też w formie poczynionych za życia darowizn. Uprawnienie do zachowku oparte jest na istnieniu bliskiej więzi, dlatego ustawa wskazuje wąsko krąg osób, którym należy się zachowek. Dzieciom, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, […]