Wyrok zaoczny w postępowaniu cywilnym

Prawnik wyjaśnia, że wyrok zaoczny jest to wyrok wydany pod nieobecność pozwanego i przy braku jego pisemnego stanowiska. Wydanie takiego wyroku jest obowiązkiem, a nie prawem sądu. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, sąd wyda wyrok zaoczny jeśli pozwany: prawidłowo zawiadomiony będzie nieobecny na pierwszej rozprawie sądowej; nie nadesłał do sądu pisma procesowego, w którym […]