Urlop ojcowski, a tacierzyński

Urlop ojcowski Prawnik informuje, że zgodnie z art. 1823 § 1 kodeksu pracy, pracownik – ojciec, wychowujący dziecko (który jest jego naturalnym rodzicem, jak również, który dziecko przysposobił), ma prawo do skorzystania z urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, jednakże nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo do upływu 24 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka […]