Umowa najmu lokalu mieszkalnego

Najem lokali mieszkalnych uregulowany jest przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz przepisami art. 659-692 KC. W umowie najmu lokalu powinny być zawarte następujące elementy: miejsce i data jej zawarcia; określenie stron umowy (imiona i nazwiska, nr PESEL/serie i nr dowodów osobistych, adresy zamieszkania, adresy korespondencyjne); dokładne […]