Umowa dożywocia – istotne informacje

Prawnik wskazuje, że dożywocia jest umową, (częściej zawieraną w stosunkach wiejskich) na mocy której jedna ze stron w zamian za przeniesienie na jej rzecz własności nieruchomości, zobowiązuje się zapewnić zbywającemu nieruchomość dożywotnie utrzymanie. Nabywca nieruchomości powinien zatem przyjąć zbywcę jako domownika i zapewnić mu m.in. wyżywienie, odzież, opiekę lekarską, a po śmierci odpowiedni pogrzeb zgodnie […]