Zawezwanie do próby ugodowej – podstawowe informacje

Prawnik wskazuje, że zawezwanie do próby ugodowej jest rodzajem postępowania przed sądem, gdzie wnioskodawca wzywa swojego przeciwnika do ugodowego zakończenia sporu (najczęściej finansowego).  Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej nie wymaga – tak jak pozew –  szczegółowego opisania sprawy, powinien jednak zawierać określenie roszczenia i jego wysokość. Prawnik podkreśla, że ugoda sądowa zawarta w takim […]