Ugoda sądowa

W każdym stanie sprawy – szczególnie na pierwszej rozprawie, tuż po informacyjnym przesłuchanie stron – sąd powinien nakłaniać strony do zawarcia ugody. W ugodzie sądowej strony dokonują wzajemnych ustępstw, co pozwala na szybkie i mniej stresowe zakończenie sporu. Prawnik jednak podkreśla, że zawarcie ugody nie może nastąpić w każdej sytuacji. Jeśli sąd uzna, że ugoda jest […]