Jak własnoręcznie sporządzić ważny i skuteczny testament

Każda osoba, która posiada zdolność do czynności prawnych (osoba która nie została ubezwłasnowolniona częściowo lub całościowo, osoba pełnoletnia) może samodzielnie  sporządzić testament –  nie jest zatem konieczna wizyta u notariusza, z czym wiążą się określone koszty. Testator musi to uczynić samodzielnie, gdyż sporządzenie testamentu wspólnie z inną osobą (małżonkiem), skutkuje jego nieważnością. Przede wszystkim taki […]