Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierzę, może wynikać z różnych źródeł, w zależności od tego czy mamy do czynienia ze zwierzęciem domowym, czy żyjącym w stanie wolnym. Zwierzęta pozostające pod piecza człowieka Jeśli zwierzę domowe bądź dzikie pozostaje pod pieczą konkretnego człowieka, odpowiedzialność za nie ponosi ta osoba. Zgodnie bowiem z art. 431 kodeksu cywilnego, […]