Wniosek o wyłączenie sędziego

Prawnik wskazuje, że sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie. Prawnik radzi, by wniosek o wyłączenie sędziego  złożyć na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa się toczy. Składając wniosek o wyłączenie […]