Przesłuchanie informacyjne stron

Prawnik wskazuje, że informacyjne przesłuchanie stron odbywa się tylko raz w danej instancji. Ma miejsce na początku procesu. Takie przesłuchanie służy m.in. temu, by sąd zorientował się, co jest między stronami sporne i jakie fakty są dla sprawy istotne. Prawnik wskazuje, że takie przesłuchanie nie ma mocy dowodowej. Wyniki takiego przesłuchania nie mogą być włączone […]