Kto nie może być świadkiem w procesie cywilnym?

Dowód z przesłuchania świadka jest bardzo popularny w procesie cywilnym. Prawnik wskazuje jednak, że nie każda osoba fizyczna może nim być. Kodeks postępowania cywilnego wymienia osoby, które są z tej grupy wyłączone. Przede wszystkim, świadkami nie mogą być osoby niezdolne do spostrzegania i komunikowania swych spostrzeżeń. Świadek musi mieć zdolność postrzegania rzeczywistości, zapamiętywania jej i […]