Ja długo pracownica może korzystać z przerwy na karmienie dziecka piersią?

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, pracownica karmiąca dziecko piersią, ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Prawnik podkreśla, że przepis nie limituje wieku dziecka. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane […]