Jakie pytania może zadawać pracodawca na rozmowie rekrutacyjnej?

Prawnik wskazuje, że podczas rozmowy rekrutacyjnej pracodawca może zadawać kandydatowi następujące pytania o:  imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, numer PESEL, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wypełniony kwestionariusz osobowy wykształcenie (w tym dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania oferowanej pracy), przebieg dotychczasowego zatrudnienia (w tym świadectwa z poprzednich miejsc pracy w roku kalendarzowym, […]