Obowiązki i prawa świadka w postępowaniu karnym

Obowiązki świadka Prawnik informuje, że każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się w miejscu i godzinie wskazanej w wezwaniu. Świadka, który nie może się stawić na wezwanie z powodu choroby, kalectwa lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, można przesłuchać w miejscu jego pobytu. W tym celu należy napisać wniosek do sądu […]