Czy sąd może orzec eksmisję małżonka w wyroku rozwodowym?

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w wyroku rozwodowym, na wniosek jednego z małżonków, sąd może orzec eksmisję drugiego małżonka. Adwokat wyjaśnia jednak, że przesłanką do takiego orzeczenia jest rażąco naganne postępowanie, uniemożliwiające wspólne zamieszkiwanie. Przykładem rażąco nagannego zachowania może być np.: stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do członków rodziny/małżonka, nadużywanie alkoholu, nagminne […]