Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Niestety, mimo tego, czasem zdarzają się sytuacje, że jeden z rodziców utrudnia kontakt z dzieckiem albo rodzice mieszkający osobno nie są w stanie ustalić porozumienia w tym zakresie. W takiej sytuacji można wystąpić do Sądu Rejonowego, właściwego wg miejsca zamieszkania (ewentualnie […]