Czym jest klauzula wykonalności?

Prawnik wskazuje, że klauzula wykonalności jest aktem sądowym, który zawiera stwierdzenie sądu, że tytuł uprawnia do egzekucji sądowej. Należy pamiętać, że orzeczenie może być opatrzone klauzulą wykonalności tylko jeśli jest prawomocne. Prawnik podkreśla, że orzeczenie jest prawomocne, jeśli nie przysługuje od niego żaden środek zaskarżenia. Klauzulę wykonalności nadaje sąd I instancji, a w sytuacji, gdy […]