Alimenty od dziadków – kiedy i jak można się ich domagać?

Polskie prawo przewiduje, że dziadkowie mogą być zobowiązani do płacenia świadczeń alimentacyjnych.  Są to tzw. alimenty uzupełniające. Alimenty od dziadków można uzyskać w następujących sytuacjach: jeśli jeden z rodziców zmarł, a drugi nie jest w stanie zaspokoić potrzeb dziecka; rodzic zobowiązany do płacenia alimentów nie jest w stanie sprostać temu obowiązkowi (np. gdy uległ poważnemu […]