Dział spadku – podstawowe informacje

Postępowanie o dział spadku jest z reguły postępowaniem bardzo złożonym.

Dział spadku może nastąpić albo na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami albo na mocy orzeczenia sądu. Do zawarcia ugody może dojść również w postępowaniu mediacyjnym.

Prawnik podkreśla, że żaden przepis prawa nie zobowiązuje do dokonania działu spadku, nie wskazuje żadnego terminu.

Przed dokonaniem działu spadku, należy przeprowadzić postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku lub uzyskać notarialne poświadczenie dziedziczenia.

Sądem właściwym do przeprowadzenia postępowania jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

Opłata sądowa od wniosku o dział spadku wynosi 500 zł. W przypadku, gdy wniosek zawiera zgodny projekt działu, opłata wynosi 300 zł.

Opłatę stałą w kwocie 1000 złotych pobiera się od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 złotych.

W sytuacji negatywnego rozstrzygnięcie, środkiem odwoławczym jest apelacja, którą wnosi się do sądu II Instancji za pośrednictwem sądu, który wydał orzeczenie.

Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy na terenie Wrocławia i Wołowa. Istnieje również możliwość prowadzenia sprawy w innych częściach Polski.

Pozdrawiam,

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

Share Button