Sprawa o alimenty, a koszty sądowe

Osoba wnosząca pozew o alimenty czy też pozew o podwyższenie alimentów, jest zwolniona z opłaty sądowej. Takie zwolnienie rozciąga się na całe postępowanie, również na postępowanie apelacyjne i egzekucyjne.Trzeba jednak nadmienić, że gdyby powództwo zostało oddalone, to Sąd może nałożyć na powoda obowiązek pokrycia kosztów sądowych.

Jeśli natomiast powód domaga się obniżenia alimentów, to musi zapłacić opłatę sądową od pozwu.Wysokość tej opłaty uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu.

Jak taką opłatę wyliczyć?

Otóż, przykładowo jeśli domagamy się obniżenia alimentów o 200 zł. miesięcznie, to musimy pomnożyć tą kwotę przez 12 miesięcy, a następnie wyliczyć z tego 5 procent.

Wobec powyższego, w tym wypadku opłata od pozwu wynosić będzie 120 zł. Opłatę można uiścić w bezpośrednio w kasie sądu. Można również wykonać przelew na konto bankowe sądu i dołączyć potwierdzenie.

Jeśli powód domaga się uchylenia obowiązku alimentacyjnego, to również musi uiścić opłatę od pozwu. Sposób liczenia również zależny jest od wartości przedmiotu sporu. Również należy pomnożyć kwotę, która chcemy uchylić przez liczbę 12 miesięcy, a następnie wyliczyć z tego 5 procent.

Inną kwestią są koszty udziału prawnika w sprawie. Koszty zlecenia sprawy adwokatowi lub radcy prawnemu są różne. Często zależą od nakładów pracy i oceniane są indywidualnie. Z reguły koszt zlecenia takiej sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi zaczyna się od kwoty 1 000 zł. wzwyż. W razie przegrania sprawy trzeba liczyć się z tym, że strona będzie musiała dokonać zwrotu kosztów. Sąd zazwyczaj ustala te koszty posiłkując się odpowiednim rozporządzeniem w tym przedmiocie. Z reguły ustala je wg tak zwanych ,,norm przepisanych”.

W razie pytań zapraszam do kontaktu. Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wrocławia i Wołowa. Istnieje również możliwość prowadzenia sprawy w innych częściach Polski.

Pozdrawiam,

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

Share Button