Rozwód z obcokrajowcem – właściwość sądu

Sąd może rozwiązać związek małżeński, jeśli zostanie wykazane, że między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozpad więzi fizycznych, psychicznych i gospodarczych.

Rozwiązanie małżeństwa podlega wspólnemu prawu ojczystemu małżonków z chwili żądania rozwiązania małżeństwa. Kwestie te reguluje ustawa prawo międzynarodowe prywatne, a dokładnie art. 54 przytoczonego aktu prawnego.

W razie braku wspólnego prawa ojczystego małżonków, właściwe jest prawo państwa, w którym oboje małżonkowie mają w chwili żądania rozwiązania małżeństwa miejsce zamieszkania, a jeżeli małżonkowie nie mają w chwili żądania rozwiązania małżeństwa wspólnego miejsca zamieszkania – prawo państwa, w którym oboje małżonkowie mieli ostatnio miejsce wspólnego zwykłego pobytu, jeżeli jedno z nich ma w nim nadal miejsce zwykłego pobytu.

Jeśli nie można ustalić właściwości wg powyższych przesłanek, zastosowanie ma prawo polskie. Takie same zasady obowiązują również w zakresie orzekania separacji.

Rozwiązanie małżeństwa osób, których obywatelstwa nie można ustalić albo które nie mają obywatelstwa żadnego państwa, jest oceniane według prawa tego państwa, w którym mają oni miejsce zamieszkania, a w razie braku miejsca zamieszkania stosuje się prawo państwa, w którym znajduje się miejsce ich zwykłego pobytu.

W razie pytań zapraszam serdecznie do Kontaktu za Kancelarią.

Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy na terenie Wrocławia i Wołowa. Istnieje również możliwość prowadzenia sprawy w innych częściach Polski.

Pozdrawiam,

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

Share Button