Orzeczenie separacji. Skutki prawne

Separacja prawna polega na sądowym uregulowaniu faktycznego rozłączenia małżonków, bez rozwiązywania małżeństwa. Może być rozwiązaniem tymczasowym, służącym pogodzeniu się małżonków, wyjaśnieniu różnych problemów życiowych.

Orzeczenie separacji powoduje, że małżeństwo nadal istnieje – małżonkowie nie mogą zawrzeć kolejnego związku, jednak nie są już zobowiązani prowadzić wspólnego pożycia.

Należy pamiętać, że Sąd orzeka separację, jeśli miedzy małżonkami nastąpił zupełny rozpad pożycia. Jest to jedną z głównych różnic w odniesieniu do rozwodu. Aby bowiem sąd orzekł rozwód, ustanie pożycia musi mieć charakter trwały.

Od momentu orzeczenia separacji, następuje rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami. Oznacza to, że każdy z małżonków zachowuje majątek nabyty po orzeczeniu separacji i zarządza nim samodzielnie. Kolejnymi istotnymi skutkami separacji jest obalenie domniemania, że dziecko urodzone przez żonę pozostającą w separacji jest dzieckiem męża oraz odsunięcie pozostającego w separacji małżonka od dziedziczenia ustawowego.

Przy orzekaniu separacji, sąd reguluje kwestie związane z małoletnimi dziećmi takie jak m.in. ustalenie kontaktów, czy kwestie alimentacyjne. Orzeczenie separacji nakłada również na sąd konieczność ustalenia tego, kto ponosi winę za rozpad pożycia.

Należy pamiętać, że sąd nie orzeknie separacji jeśli wskutek tego miałoby jednak ucierpieć dobro małoletnich dzieci. Kolejną przesłanką negatywną jest sprzeczność z zasadami współżycia społecznego. Przykładem może być np. poważna choroba jednego małżonka, a co za tym idzie konieczność sprawowania opieki przez drugiego.

Sąd orzeka o zniesieniu separacji na zgodne żądanie małżonków. Z tą chwilą ustają wszystkie skutki separacji. Sąd znosząc separację, może utrzymać pomiędzy małżonkami ustrój rozdzielności majątkowej.

Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, pozew o separację podlega opłacie sądowej, która wynosi 600 zł.

Osoby z okolic Wołowa powinny kierować pozew o separację do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Kancelaria prowadzi sprawy i udziela porad prawnych w okolicach Wołowa i Wrocławia. Istnieje również możliwość prowadzenia sprawy w innych częściach Polski.

Pozdrawiam

Adwokat Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu.

Share Button