Wypowiedzenie umowy o pracę, a możliwość odwołania

Jeśli otrzymamy od pracodawcy rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem i występują ku temu odpowiednie przesłanki możemy odwołać się do sądu pracy.

Przesłankami są:

  • brak podania przyczyny wypowiedzenia;
  • ogólne/niezrozumiałe podanie przyczyny wypowiedzenia;
  • naruszenie przepisów o wypowiadaniu umowy o pracę, np. wypowiedzenie umowy pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do emerytury.

Termin wynosi obecnie 21 dni, licząc od dnia odebrania wypowiedzenia. Odwołanie wnosimy bezpośrednio do sądu pracy.

Zgodnie z przepisami pracownik jest zwolniony od opłat w przypadku sprawy, której wartość przedmiotu sporu nie przekracza 50. 000, 00 PLN. Zatem w praktyce koszty z tego tytułu są rzadko spotykane.

W odwołaniu możemy wnosić o dopuszczenie dowodu z różnych źródeł. Możemy wnosić o przeprowadzenie dowodu m.in. z zeznań świadków, zapisków, dokumentów, nagrań itp. Dobrze jest również zawnioskować, o to by sąd zobowiązał pracodawcę do przedłożenia akt osobowych pracownika.

Poszkodowany pracownik, zatrudniony na czas nieokreślony, w odwołaniu od wypowiedzenia umowy o pracę może domagać się orzeczenia o:

  • bezskuteczności wypowiedzenia,
  • przywróceniu do pracy na poprzednich warunkach,
  • odszkodowaniu, (maksymalnie za okres 3 miesięcy).

Pracownik zatrudniony na czas określony, może żądać w odwołaniu jedynie odszkodowania.

W razie pytań zapraszam do kontaktu.

Pozdrawiam,

adwokat Patrycja Pietryka

Share Button