Zastrzeżenia do protokołu sądowego

Zastrzeżenia do protokołu należy złożyć na rozprawie cywilnej m.in. w sytuacji, gdy sąd oddali nasz wniosek dowodowy. Ma to istotne znaczenie, gdyż wtedy będziemy mogli podnosić uchybienia sądu w apelacji.

Jeśli oddalenie wniosku dowodowego nastąpiło na rozprawie, na której nie jesteśmy obecni, zastrzeżenia powinno się złożyć na kolejnym, najbliższym terminie sądowym.

Jeżeli jesteśmy reprezentowani przez profesjonalnego pełnomocnika, to zastrzeżenie na oddalenie wniosku dowodowego jest skuteczne wówczas, gdy wskazuje, jakie przepisy postępowania zostały naruszone. Jeśli nie jesteśmy reprezentowani przez podmiot profesjonalny, to wystarczy wskazać kwestie znacznie ogólniejsze.

Prawnik podkreśla, że w przypadku odmowy przez sąd wpisania zastrzeżenia do protokołu, powinno się złożyć wniosek o uzupełnienie protokołu w tym zakresie lub jeszcze w toku posiedzenia złożyć załącznik do protokołu zawierający takie zastrzeżenie.

Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wrocławia i Wołowa. Istnieje również możliwość prowadzenia sprawy w innych częściach Polski.

Pozdrawiam,

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

Share Button