Uciążliwości sąsiedzkie ponad przeciętną miarę – jak zaradzić?

W sytuacji jeśli sąsiad w swoim mieszkaniu wytwarza immisje ponad przeciętną miarę, można wystąpić do sądu cywilnego o zaniechanie naruszeń.  Przykładem mogą być takie zakłócenia jak np. nadmierny hałas urządzeń pracujących czy zapach przedostający się na nasz teren.

Należy pamiętać, by do pozwu dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty sadowej. Wyliczenie opłaty w takich sprawach z reguły nie jest jednoznaczne i dlatego najlepiej skonsultować się z prawnikiem.

Należy pamiętać, że nasze stanowisko musi być udowodnione. W tym celu najlepiej zawnioskować o opinie biegłego sądowego, powołać świadków i wskazać  inne dowody w zależności od konkretnej sytuacji.  W pozwie należy dokładnie sprecyzować roszczenie. Sądem właściwym przy orzekaniu w tego typu sprawach, jest sąd właściwy dla miejsca położenia nieruchomości.

W tego typu sytuacjach możemy również domagać się stosownego odszkodowania za wyrządzone szkody.

W razie pytań, zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

Pozdrawiam,

adwokat Patrycja Pietryka

Share Button