Prawomocne orzeczenie w sprawie działu spadku, a możliwość zaskarżenia?

Jeśli apelacja w sprawie o dział spadku nie zostanie pozytywnie rozpatrzona przez Sąd II Instancji, w pewnych sytuacjach istnieją jeszcze inne rozwiązania. Zgodnie bowiem z przepisami, jeśli wartość przedmiotu zaskarżenia wynosi co najmniej 150 000 zł., można wnosić skargę kasacyjną. Podmiotem uprawnionym do wniesienia takiego środka zaskarżenia będzie uczestnik postępowania. Postanowienie działowe może zaskarżyć również m.in. Prokurator Generalny czy Rzecznik Praw Obywatelskich.

Prawnik podkreśla, że wniesienie takiej skargi przez uczestnika, nie jest uzależnione od wcześniejszego wniesienie przez niego apelacji. Wystarczające będzie, że orzeczenie sądu I Instancji zaskarży inny uczestnik postępowania.

Innym działaniem jakie można poczynić – w niektórych sytuacjach po uprawomocnieniu orzeczenia – jest możliwość żądania wznowienia postępowania.

W sprawach działowych wznowienie postępowania może wystąpić np. w sytuacji, gdy po uprawomocnieniu ujawnią się kolejne przedmioty spadkowe.

Istnienie również możliwość wniesienia skargi na niezgodność z prawem prawomocnego orzeczenia. Dotyczy to m.in. sytuacji, kiedy orzeczenie jest niewątpliwie sprzeczne z przyjętymi standardami rozstrzygnięć. Będzie to miało miejsce m.in. gdy wydane zostało w wyniku rażącej wykładni lub niewłaściwie zastosowanego prawa o charakterze oczywistym i niewymagającym głębszej analizy prawnej.

Powyżej podanych zostało kilka możliwych działań po prawomocności wyroku. Wpis ma charakter jedynie ogólny. Każda sprawa wymaga indywidualnego rozpatrzenia i niezbędnej analizy. W razie pytań lub wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji. Zapraszam serdecznie do kontaktu z Kancelarią.

Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy na terenie Wrocławia i Wołowa. Istnieje również możliwość prowadzenia sprawy w innych częściach Polski.

Pozdrawiam,

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

Share Button