Potwierdzenie rozwodu – jak uzyskać i dlaczego warto wystąpić o ten dokument?

Wyrok rozwodowy przechowywany jest w sądzie, w którym toczyło się postępowanie sądowe. Warto mieć taki dokument w domu, gdyż może być często potrzebny. Urzędy wymagają przedłożenia odpisu prawomocnego wyroku, gdy strona ubiega się mieszkanie socjalne oraz w wielu innych przypadkach.

Z uwagi zatem na różne życiowe sytuacje, warto się zabezpieczyć i wystąpić o odpis wyroku od razu po prawomocności. Sąd z reguły nie wydaje tego dokumentu od razu. Nie ma konkretnego terminu, w którym sąd jest zobligowany wykonać tą czynność. W sytuacji jeśli pojawia się opieszałość sądu, warto zadzwonić do Wydziału Sądu. Można również sporządzić wniosek o przyśpieszenie, wskazując na pilną potrzebę uzyskania dokumentu.

 Odpis prawomocnego wyroku wymaga uiszczenia opłaty sądowej, która wynosi 20 zł. za każda stronę odpisu. Kwota wynika z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (art. 77).

Opłatę można uiścić w kasie sądu lub na rachunek bankowy sądu.

Jeśli sprawa toczyła się we Wrocławiu, opłatę składamy na następujący rachunek bankowy: 18 1010 0055 2203 0030 0500 0013. W treści przelewu należy podać sygnaturę sprawy, oznaczyć strony oraz opisać jego tytuł.

W razie pytać zapraszam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką.

Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wołowa i Wrocławia. Istnieje jednak możliwość prowadzenia sprawy w innych miejscach Polski.

Pozdrawiam,

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu.

Share Button