Konkubinat, a zabezpieczenie majątku na wypadek śmierci

Konkubinat jest nieformalnym związkiem dwóch osób, pozostających we wspólnym pożyciu (więź psychiczna, fizyczna, gospodarcza), bez sformalizowania prawnego.

 Konkubenci nie mogą dziedziczyć z ustawy i nie ma od tego żadnych odstępstw – nie uprawnia do tego nawet wieloletnie pożycie z partnerem.

Co zatem w sytuacji, jeśli konkubenci żyją razem wiele lat, z różnych powodów nie zalegalizowali związku, ale chcą zabezpieczyć interes drugiej strony na wypadek śmierci?

W takiej sytuacji jedną z możliwości jest sporządzenie testamentu. Taki dokument można sporządzić własnoręcznie, opatrzyć datą i podpisać. Nie wymaga to jakiejś szczególnej formy, istotne jest by w sposób jasny i zrozumiały wyrażona została tam wola spadkodawcy i wskazanie osoby, na którą chce się przepisać majątek. Można również udać się do Kancelarii Notarialnej i zlecić sporządzenie testamentu notarialnego. Będą wiązały się z tym dodatkowe opłaty, ale będziemy mieć pewność, że testament zostanie sporządzony bez żadnych uchybień prawnych.

Konkubent, któremu przepisany został majątek, musi jednak pamiętać, że jeśli jego partner ma bliskich (dzieci, wnuków, rodziców), musi być przygotowany, że po jego śmierci mogą domagać się od niego zachowku.

Pojawia się zatem pytanie, czy oprócz testamentu można w jakiś inny sposób zabezpieczyć swojego partnera?

Aby uchronić się przed wypłatą zachowku lepiej sporządzić umowę darowizny, jednak jeśli umowa darowizny będzie dokonana w okresie 10 lat przed otwarciem spadku, niestety będzie wchodzić w skład zachowku. 

Innymi słowy darowiznę trzeba dokonać co najmniej 10 lat przed śmiercią, aby spadkobiercy nie mogli dochodzić roszczeń od obdarowanego.

Należy pamiętać, że w przypadku umowy darowizny pomiędzy konkubentami, trzeba odprowadzić odpowiedni podatek.

adwokat Patrycja Pietryka

Share Button