Zrzeczenie się dziedziczenia

Umowę o zrzeczenie się dziedziczenia można zawrzeć jedynie przed notariuszem. Taki dokument wywołuje skutek z chwilą śmierci spadkodawcy.

W skutek umownego zrzeczenia się dziedziczenia, następuje wyłączenie zrzekającego się od dziedziczenia, tak jakby nie dożył on otwarcia spadku.

Z braku odmiennych ustaleń, zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje także zstępnych zrzekającego. Mianem zstępnych określa się dzieci, wnuków itp.

Zrzeczenie się dziedziczenia, może być uchylone przez umowę zawartą pomiędzy tymi samymi stronami. Umowa taka również musi mieć formę aktu notarialnego.

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje tylko dziedziczenie ustawowe.
Spadkodawca, po zawarciu umowy o zrzeczenie się dziedziczenia, może sporządzić testament, w którym powoła do dziedziczenia zrzekającego się.

Warto podkreślić, że zawarcie umowy o zrzeczenie się dziedziczenia, skutecznie pozbawia spadkobiercę prawa do zachowku

Należy pamiętać, by nie mylić zrzeczenia się dziedziczenia z odrzuceniem spadku, gdyż są to dwie, odrębne instytucje prawa spadkowego.

W razie pytań zapraszam do kontaktu. Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wrocławia i Wołowa. Istnieje również możliwość prowadzenia sprawy w innych częściach Polski.

Pozdrawiam,

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

Share Button