Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Każda osoba może zawiadomić o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Nie ma tutaj znaczenia płeć, wiek czy narodowość.

Dokonać tego można zarówno w formie ustnej jak i pisemnej. Lepiej takie zawiadomienie złożyć w formie pisemnej. Zgłoszeniu w formie ustnej często towarzyszy zdenerwowanie, w konsekwencji czego możemy zapomnieć o istotnych faktach lub dowodach.

W pisemnym zgłoszeniu należy podać swoje dane i dane sprawcy. Jeśli nie mamy danych sprawcy, organ procesowy będzie zobligowany do ich ustalenia. Należy pamiętać, by bardzo dokładnie opisać zdarzenie, przedstawić jak najwięcej szczegółów, określić czas, wskazać świadków – w przypadku jeśli były osoby, które zaobserwowały zdarzenie. Jeśli nie znamy danych świadków, należy dokonać opisu tych osób. Organ procesowy również będzie zobligowany do ich odnalezienia. Nie trzeba podawać i cytować przepisów prawa. Wystarczającym elementem będzie opis stanu faktycznego ze wskazaniem dowodów.

W niektórych sytuacjach – jeśli przestępstwo popełniono na naszą rzecz – niezbędnym elementem będzie zgłoszenie wniosku o ściganie. Dotyczy to m.in. takich przestępstw jak naruszenie czynności narządu ciała, gdy sprawcą jest osoba najbliższa. Innym przykładem będzie m.in. nieumyślne spowodowanie wypadku komunikacyjnego, w którym obrażenia odniosła tylko osoba najbliższa.

Przestępstwo można zgłosić w dowolnej jednostce Policji lub Prokuratury. Organ ścigania ma obowiązek zweryfikować również zawiadomienie telefoniczne i anonim.

adwokat Patrycja Pietryka

Share Button