Zawezwanie do próby ugodowej – podstawowe informacje

Prawnik wskazuje, że zawezwanie do próby ugodowej jest rodzajem postępowania przed sądem, gdzie wnioskodawca wzywa swojego przeciwnika do ugodowego zakończenia sporu (najczęściej finansowego). 

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej nie wymaga – tak jak pozew –  szczegółowego opisania sprawy, powinien jednak zawierać określenie roszczenia i jego wysokość.

Prawnik podkreśla, że ugoda sądowa zawarta w takim postępowaniu – po nadaniu jej klauzuli wykonalności stanowi wykonawczy – uprawnia do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej należy wnieść do sądu rejonowego, wg ogólnej właściwości przeciwnika.

Zawezwanie do próby ugodowej, z uwagi na mały rygor dowodowy oraz z uwagi na przerwanie biegu przedawnienia jest dość często stosowane. Prawnik podkreśla nadto, że plusem takiego postępowania jest niezbyt duża opłata sądowa – obecnie wynosi 40 zł., w przypadku, gdy wartość roszczenia nie przekracza 10 000 zł., zaś w przypadku gdy wartość roszczenia przekracza 10 000 zł. – 300 zł. 

Jeśli wnioskodawca nie stawi się na takie posiedzenie, wówczas przeciwnik może żądać od wnioskodawcy zwrotu kosztów sądowych wywołanych próba ugodową, natomiast w sytuacji, gdy na posiedzenie nie stawi się zawezwany, wówczas można domagać się kosztów tylko w sytuacji, gdy wnioskodawca (zwany następnie powodem) wniesie pozew do sądu.

W przypadku wątpliwości prawnych najlepiej zwrócić się o poradę prawną do prawnika/adwokata, zaś w przypadku trudności finansowych najlepiej wystąpić do sądu z wnioskiem o wyznaczenie prawnika/adwokata z urzędu.

Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wołowa i Wrocławia. Istnieje jednak możliwość prowadzenia sprawy w innych miejscach Polski.

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

 

Share Button