Zasady zwrotu kosztów za stawiennictwo świadka do sądu

Świadkowi, który stawił się na wezwanie sądu, przysługuje zwrot kosztów za dojazd, nocleg oraz za utracone zarobki lub dochody.
Wysokość powyższych kosztów, świadek powinien należycie wykazać przedstawiając odpowiednie dokumenty. Chodzi tu m.in. o bilety za dojazd, faktury za nocleg, zaświadczenia o wysokości utraconego zarobku itp.

Jeśli osoba została wezwana w charakterze świadka w kilku sprawach na ten sam dzień, nie może domagać się należności za udział w każdej, poszczególnej czynności.

W przypadku zwrotu utraconego zarobku/dochodu, należy wypełnić oświadczenie niezbędne do celów obliczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Świadek który zgłosił się bez wezwania sądu, może dochodzić należności tylko w sytuacji jeśli został przesłuchany przez sąd.

Jeśli świadek domaga się zwrotu środków na konto, wraz z wnioskiem o przyznanie należności, powinien podać numer rachunku bankowego. We wniosku świadek powinien wpisać sygnaturę sprawy wskazaną na wezwaniu.

Roszczenie o zwrot należności, przedawnia się z upływem lat trzech, licząc od dnia powstania tego roszczenia.

W razie wątpliwości, świadek powinien poprosić o pomoc w sekretariacie sądu, do którego się stawił.

Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wrocławia i Wołowa. Istnieje również możliwość prowadzenia sprawy w innych częściach Polski.

Pozdrawiam,

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

Share Button