Zaprzeczenie ojcostwa – co zrobić gdy minął termin

Prawnik wskazuje, że termin na wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa jest krótki.

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości, a matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w ciągu sześciu miesięcy od urodzenia dziecka.

Prawnik wskazuje, że w praktyce nie raz  zdarza się tak, że ojciec dziecka po dłuższym czasie (nawet po paru latach) dowiaduje się, że nie jest biologicznym ojcem dziecka. W takiej sytuacji jest jednak wyjście – należy zwrócić się do Prokuratora, bowiem termin sześciomiesięczny na wytoczenie powództwa nie jest dla niego wiążący i może on wnieść pozew w każdym czasie, jednak pod warunkiem, że wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego – przesłanki konieczne(za wyjątkiem śmierci dziecka, kiedy to nie jest możliwe zaprzeczenie ojcostwa nawet, gdy żąda tego Prokurator)

W przypadku zatem upływu terminu, należy napisać pismo do Prokuratora z prośbą o nadanie sprawie biegu. Należy pamiętać, że samo wskazanie, że nie jesteśmy ojcem dziecka z lakonicznym uzasadnieniem nie będzie wystarczające. Prokurator nie zajmie się naszą sprawą, jeśli nie uzna, że jego działanie jest konieczne z uwagi na dobro dziecko lub interes społeczny. W tym celu przesłanki dobra dziecka lub interesu społecznego trzeba konkretnie uargumentować, np. wskazać, że w interesie dziecka leży, by jego biologiczne pochodzenie było zgodne z pochodzeniem prawnym.

Pismo powinno zawierać odpowiednie wnioski dowodowe (dowody z dokumentów, wskazanie świadków, fotografie/nagrania itp., jednak należy podkreślić, że najpewniejszym i najbardziej wiarygodnym dla Prokuratora dowodem jest wynik testu DNA na ojcostwo).

Jeśli nasze pismo będzie dobrze uzasadnione i udowodnione, jest duża szansa, że Prokurator zainteresuje się sprawą i wniesie powództwo do sądu.  Samo wniesienie powództwa do sądu nie będzie jednak tożsame z wygraniem sprawy, bowiem sąd będzie musiał jeszcze przeprowadzić postępowanie dowodowe. 

W przypadku zawiłości prawnych najlepiej skorzystać z porady prawnej prawnika (adwokata). W przypadku braku dostatecznych możliwości finansowych, można wystąpić do sądu o wyznaczenie prawnika (adwokata) z urzędu. Jeśli brak dostatecznych możliwości finansowych będzie należycie wykazany, wówczas sąd przyzna nam nieodpłatną pomoc prawną.

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

 

Share Button