Zapis zwykły, a windykacyjny

W polskim prawie wyróżniamy zapis zwykły oraz windykacyjny.

W obu przypadkach sam zapis nie przenosi własności zapisanej rzeczy z chwilą sporządzenia testamentu. Skutki prawne określone w przepisach następują dopiero z chwilą śmierci spadkodawcy.

Zapis zwykły jest to zawarte w testamencie rozporządzenie, za pomocą którego spadkodawca może zobowiązać spadkobiercę do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby. Przedmiotem zapisu zwykłego może być m.in. obowiązek przeniesienia własności rzeczy czy przelewu wierzytelności. Ustanowienie zapisu zwykłego musi być dokonane w całości osobiście przez spadkodawcę.

Zapisobierca zapisu zwykłego nie zostaje powołany do dziedziczenia. Nie jest więc następcą prawnym spadkodawcy. Nie ponosi zatem odpowiedzialności za długi spadkowe.

Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być rzecz oznaczona co do tożsamości. Chodzi tutaj o konkretną rzecz możliwą do precyzyjnego opisania za pomocą cech indywidualnych. Przykładem jest też zbywalne prawo majątkowe, przedsiębiorstwo, gospodarstwo rolne lub ustanowienie na rzecz zapisobiorcy użytkowania lub służebności.

Prawnik podkreśla, że zapis windykacyjny może być zawarty jedynie w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego. Zapis windykacyjny jest bezskuteczny, jeżeli w chwili otwarcia spadku przedmiot zapisu nie należy do spadkodawcy albo spadkodawca był zobowiązany do jego zbycia. W przeciwieństwie do zapisu zwykłego, w przypadku zapisu windykacyjnego zapisobiorca z momentem otwarcia spadku staje się właścicielem przedmiotu zapisu.

W przypadku potrzeby zlecenia sprawy w okolicach Wołowa czy Wrocławia lub potrzeby otrzymania porad prawnych, zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

Pozdrawiam,

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

Share Button