Testament ustny – podstawowe informacje

Jedną z przesłanek zawarcia testamentu ustnego jest obawa rychłej śmierci spadkodawcy. Istnienie obawy rychłej śmierci, może wynikać z różnych przyczyn, np. z podeszłego wieku testatora, nieszczęśliwego wypadku, nagłego pogorszenia stanu zdrowia czy nagłej, zagrażającej życiu choroby. Kolejną przesłanką jest okoliczność uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca zachowanie standardowej formy testamentu. Chodzi tu o takie sytuacje jak np. stan klęski żywiołowej czy pożar.

Aby taki testament był ważny, testator musi wypowiedzieć swoją ostatnią wolę przy obecności co najmniej trzech świadków. Muszą to być osoby świadome swojej roli i woli spadkodawcy.

Świadkami testamentu ustnego nie mogą być przede wszystkim osoby, które nie władają językiem, w którym spadkodawca oznajmia swoją ostatnią wolę, osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania. Świadkami testamentu nie mogą być także osoby głuche, nieme i niewidome, a także osoby dla których w testamencie przewidziana jest jakaś korzyść.

Spadkodawca wyrażając swoją ostatnią wolę nie musi stosować specjalnych sformułowań czy zwrotów. Najistotniejsze jest, aby z jego słów wynikało konkretnie, komu chce przekazać swój majątek.

Wszelkie obostrzenia skierowane względem testamentu ustnego powodują, że w postępowaniu sądowym – znacznie łatwiej niż w innych przypadkach – jest obalić jego ważność.

Należy pamiętać, że testament ustny wymaga potwierdzenia. Można tego dokonać w sądzie, a także w tzw. trybie pozasądowym.

W razie pytań zapraszam do kontaktu. Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wrocławia i Wołowa. Istnieje również możliwość prowadzenia sprawy w innych częściach Polski.

Pozdrawiam,

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

Share Button