Sprawa o podział majątku – jaki sąd?

W sprawie o podział majątku właściwy będzie sąd rejonowy wg miejsca położenia majątku.

Jeśli wspólność stron ustała na skutek śmierci jednego z małżonków – sąd spadku. Sądem spadku jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

Jeśli w skład majątku wspólnego wchodzą jedynie ruchomości, o właściwości sądu decyduje miejsce, w którym te rzeczy się znajdują w chwili składania wniosku. Późniejsza zmiana położenia rzeczy nie ma znaczenia dla właściwości sądu.

Jeżeli majątek obejmuje oprócz ruchomości także nieruchomości, o właściwości sądu powinno decydować miejsce położenia nieruchomości.

Jeśli nieruchomość znajduje się w obrębie kliku sądów, wnioskodawca ma prawo do wyboru sądu właściwego.

Warto dodać, że na żądanie uczestnika, które będzie zgłoszone nie później niż na pierwszej rozprawie, sąd może przekazać sprawę Sądowi Rejonowemu, w którego okręgu znajduje się majątek wspólny lub jego znaczna część albo sądowi, w którego okręgu mieszkają wszyscy uczestnicy.

W razie pytań zapraszam do kontaktu.

adwokat Patrycja Pietryka

Share Button