Rozwód z winy obu stron

Rozwód z winy obu stron następuje w sytuacji, kiedy każde z małżonków przyczyniło się swoim zachowaniem do rozkładu pożycia, a w konsekwencji do rozpadu małżeństwa.

W praktyce często zdarza się, że jeden z małżonków walczy o orzeczenie wyłącznej winy, ale sąd stwierdza, że obie strony są w jakiejś części winne. Może to występować również w sytuacji, kiedy jeden z małżonków poprzez swoje zachowanie w znaczącej części przyczynił się do rozpadu pożycia, ale zachowanie drugiego małżonka również nie było właściwe.

Warto dodać, że postępowanie rozwodowe we Wrocławiu z udowodnieniem wyłącznej winy trwa około 3 lata. Często jednak zdarza się, że w konsekwencji sąd orzeka winę obu stron. Oczywiście jeśli mamy konkretne dowody na udowodnienie winy, zawsze warto walczyć do końca.

Konsekwencje rozwodu z winy obu stron

 Orzeczenie rozwodu z winy obu stron nie ma żadnego wpływu na orzeczenie sądu co do władzy rodzicielskiej, kontaktów, alimentów czy podziału majątku. W przypadku jednak rozwodu z winy obu stron czas trwania obowiązku alimentacyjnego nie jest ograniczony w czasie. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie trwa on jedynie przez 5 lat od rozwiązania małżeństwa.

Kiedy warto żądać winy obu stron?

Rozwód z orzeczeniem o winie obu stron jest korzystny w sytuacji, gdy małżonkowie nie mają szans na uzasadnienie wyłącznej winy drugiego.

W razie pytać zapraszam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką. Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wołowa i Wrocławia. Istnieje jednak możliwość prowadzenia sprawy w innych miejscach Polski.

Pozdrawiam,

Adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

Share Button