Przesłuchanie informacyjne stron

Prawnik wskazuje, że informacyjne przesłuchanie stron odbywa się tylko raz w danej instancji. Ma miejsce na początku procesu. Takie przesłuchanie służy m.in. temu, by sąd zorientował się, co jest między stronami sporne i jakie fakty są dla sprawy istotne.

Prawnik wskazuje, że takie przesłuchanie nie ma mocy dowodowej. Wyniki takiego przesłuchania nie mogą być włączone do podstawy faktycznej wyrokowania. Wyniki te mogą zawierać przyznanie przez jedną ze stron twierdzeń drugiej strony, a fakty przyznane nie wymagają dowodu, jeśli przyznanie nie budzi wątpliwości.

Wyniki takiego przesłuchania mogą także nakłonić strony do zawarcia ugody sądowej.

W razie zawiłości i niejasności prawnych, najlepiej poprosić o poradę prawną prawnika/adwokata.

Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wołowa i Wrocławia. Istnieje jednak możliwość prowadzenia sprawy w innych miejscach polski.

Pozdrawiam,

adwokat Patrycja Pietryka.

 

 

Share Button