Przemoc w rodzinie – co można zrobić?

Do przemocy domowej często dochodzi przy ,,drzwiach zamkniętych’’. Wobec tego, jeśli osoba pokrzywdzona nie ma wyraźnych obrażeń przemocy, z reguły ciężko jest udowodnić swoje stanowisko.

Zawsze gdy dochodzi do przemocy, należy zawiadamiać funkcjonariuszy policji. Ich interwencje będą istotnym elementem w sprawie rozwodowej i karnej.

Warto również zawnioskować o założenie ,,Niebieskiej Karty’’. W tym celu można udać się również do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ważna jest pomoc terapeuty. Jeśli nie mamy odpowiednich środków finansowych, możemy poprosić o pomoc różne instytucje działające pro bono. We Wrocławiu jest sporo takich fundacji. Ich adres i programy działania są dostępne w internecie. Jedną z nich jest Fundacja Centrum Praw Kobiet, której siedziba znajduje się we Wrocławiu, przy ul. Ruskiej (50-079). W Wołowie można poprosić o pomoc psychologów działających w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Istotnym dowodem w sprawie będą nagrania, na których widać działania sprawy. Kolejnym dowodem mogą być wiadomości sms lub e-maile, gdzie małżonek stosuje groźby lub inne formy emocjonalnej przemocy.

Ważnym dowodem w sprawach dotyczących przemocy domowej są również zeznania świadków. Z reguły są to osoby najbliższe, którym osoby pokrzywdzone się zwierzają. Oprócz osób najbliższych świadkami w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie mogą być policjanci lub kuratorzy.

Bardzo istotne jeśli świadkami w sprawie są sąsiedzi, którzy naocznie mogli zauważyć stosowanie przemocy. W praktyce jednak osoby pokrzywdzone często nie chcą prosić o pomoc sąsiadów. Głównym powodem może być wstyd osoby pokrzywdzonej. Świadkowie najczęściej boją się zeznawać z uwagi na strach przed stosującym przemoc. Warto jednak zaznaczyć, że każda osoba wezwana w charakterze świadka, ma obowiązek stawienia się i złożenia zeznania. Nie ma tu znaczenia wola świadka. Wyjątkiem są sytuacje kiedy świadkowi przysługuje prawo odmowy zeznań. Temat ten został omówiony w osobnym wpisie.

Jeśli pokrzywdzony uczęszcza na terapie psychologiczną lub psychiatryczną, to warto poprosić o zaświadczenie lekarskie, na okoliczność następstw działania sprawcy.

Psycholog co do zasady nie może zeznawać w sądzie lub w postepowaniu przygotowawczym. Specjalista może jednak być zwolniony z tajemnicy zawodowej. W tym celu należy sporządzić odpowiedni wniosek. Jeśli sprawa znajduje się już sądzie, zwolnić z tajemnicy zawodowej może sąd. Jeśli sprawa jest jeszcze na etapie przygotowawczym, to osobą decyzyjną w tej kwestii jest prokurator.

Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wołowa i Wrocławia. Istnieje jednak możliwość prowadzenia sprawy w innych miejscach Polski.

W razie pytań zapraszam do kontaktu.

Pozdrawiam,

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

Share Button