Pozew o zachowek – koszty

W przypadku pozwu o zachowek powód zobowiązany jest do zapłacenia 5% wnioskowanej kwoty. Opłatę można uiścić w kasie sądu lub na rachunek bankowy sądu. Niezależnie od sposobu dokonania opłaty sądowej niezbędne jest dołączenie dowodu wpłaty do pozwu.

Określenie wartości przedmiotu sporu, od której trzeba zapłacić powyższe 5 % nie zawsze jest proste do określenia. Z tej przyczyny często korzysta się z usług biegłych, którzy dokonują wyceny majątku.

W przypadku ciężkiej sytuacji finansowej można wnioskować do sądu o zwolnienie z kosztów w całości lub części. W tym celu do pozwu trzeba dołączyć odpowiedni formularz – oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. O taki formularz można poprosić bezpośrednio w sądzie lub pobrać ze strony internetowej.

Prawnik podkreśla, że w polskim prawie cywilnym obowiązuje zasada zwrotu kosztów sądowych od strony przegranej, na rzecz strony wygranej. Oznacza to, że w przypadku wygrania sprawy o zachowek, sąd zasądzi od przeciwnika koszty sprawy sądowej. Należy jednak pamiętać, że trzeba o to zawnioskować, najlepiej już w pierwszym piśmie sądowym.

W przypadku skomplikowania sprawy najlepiej skontaktować się z Kancelarią Adwokacką. Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wrocławia i Wołowa. Istnieje również możliwość prowadzenia sprawy w innych częściach Polski.

Pozdrawiam,

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

Share Button