Pozew o alimenty – jaki sąd?

Pozew o alimenty należy wnieść do sądu Rejonowego wg miejsca zamieszkania osoby zobowiązanej lub wg miejsca zamieszkania lub pobytu małoletniego. Z reguły powództwo wnosi się wg miejsca zamieszkania/pobytu dziecka. Dla ustalenia właściwości, istotne jest gdzie dziecko stale przebywa. Jeśli np. dziecko jest zameldowane w Wołowie, lecz stale przebywa we Wrocławiu, pozew kierujemy do sądu we Wrocławiu. W sytuacji jeśli pozew będzie skierowany do sądu niewłaściwego, sąd przekaże go wg właściwości.

Jeśli pozwany nie ma miejsca zamieszkania w kraju, pozew wnosimy wyłącznie wg miejsca zamieszkania dziecka.

W sprawach o alimenty niezależnie od wartości przedmiotu sporu, rozstrzyga sąd Rejonowy. Wyjątkiem jest rozstrzyganie spraw alimentacyjnych w toku spraw rozwodowych, gdzie zawsze właściwy jest Sąd Okręgowy.

W razie pytań zapraszam do kontaktu. Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wołowa i Wrocławia. Istnieje jednak możliwość prowadzenia sprawy w innych miejscach Polski.

Pozdrawiam,

Adwokat Patrycja Pietryka,

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

Share Button