Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest najostrzejszą formą ingerencji sądu w relacji rodzinne.

Adwokat wyjaśnia, że sąd może pozbawić rodzica władzy rodzicielskiej, jeśli istnieją następujące przesłanki:

  •  trwała przeszkoda w jej wykonywaniu. Taką przeszkodą może być np. przebywanie rodzica w Zakładzie Karnym lub długotrwale za granicą.
  • nadużywanie władzy rodzicielskiej przez rodzica. Przykładem może być znęcanie się psychiczne nad dzieckiem, stosowanie przemocy, wykorzystywanie seksualne.
  • rażące zaniedbywanie obowiązków względem dziecka. Przykładem może być nierealizowanie kontaktów z dzieckiem, brak alimentacji.

Przed podjęciem orzeczenia, sąd zleci biegłym sądowym wydanie opinii na temat rodziców i dziecka (kompetencji, warunków wychowawczych, stanów emocjonalnych). Każda ze stron może taką opinię podważać i w sytuacji gdy argumenty będą zasadne, sąd zobowiąże biegłych do wydania opinii uzupełniającej albo zleci wydanie nowej opinii innym biegłym.

Należy mieć na uwadze, że odebrana władza rodzicielska może być przywrócona, gdy ustaną przyczyny, dla których rodzic został jej pozbawiony.

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej należy wnieść do sądu rejonowego, w którego okręgu dziecko ma miejsce zamieszkania, a w braku miejsca zamieszkania do sądu, w którego okręgu dziecko przebywa.

Od wniosku pobierana jest opłata sądowa w kwocie 40 zł.

Wydane przez Sąd Rejonowy orzeczenie, można zaskarżyć do Sądu II Instancji, natomiast kasacja w niniejszej sprawie nie jest dopuszczalna.

Prawnik podkreśla, że osoba pozbawiona władzy rodzicielskiej ma prawo do kontaktów z dzieckiem.

adwokat Patrycja Pietryka

 

Share Button