Paszport dla dziecka – co zrobić, gdy jeden z rodziców nie wyraża zgody

Do wydania dla dziecku paszportu wymagana jest zgoda obojga rodziców, chyba że m.in. któryś nie żyje lub został pozbawiony władzy rodzicielskiej.

W sytuacji gdy drugi rodzic odmawia zgody na wydanie dziecku paszportu, albo uzyskanie od niego takiej zgody jest niemożliwe z innych przyczyn, należy wystąpić do Sądu Rejonowego.

Opłata sądowa od wniosku wynosi 40 zł. Opłatę można uiścić bezpośrednio w kasie właściwego sądu lub na jego rachunek.

Do wniosku dołączamy akt urodzenia małoletniego i ewentualnie inne wnioski dowodowe (np. inne dowody z dokumentów). Pamiętajmy, by wykazać we wniosku, że drugi z rodziców odmawia wyrażenia zgody.

Adwokat podkreśla, że paszport co do zasady ważny jest przez okres 10 lat. Jeśli jednak paszport wydano małoletniemu, który nie ukończył 13 lat, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.

W razie pytań zapraszam do kontaktu. Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wołowa i Wrocławia. Istnieje jednak możliwość prowadzenia sprawy w innych miejscach polski.

Pozdrawiam,

adwokat Patrycja Pietryka
Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

 

 

Share Button