Odsetki od zachowku – od kiedy są naliczane?

Nie ma przepisu, który reguluje kwestię terminu od którego mogą być naliczane odsetki od zachowku.

Sądy orzekając o odsetkach stosują głównie dwie metody określania dat, od których mają być naliczane.

Pierwszą metodą jest wezwanie do zapłaty. Jeśli np. uprawniony do zachowku wysłał wezwanie do zapłaty dnia 1-go maja i określił w piśmie siedmiodniowy termin zapłaty, a zobowiązany odebrał pismo 3-go maja, wówczas naliczanie odsetek będzie miało miejsce po upływie 7 dni od dnia odebrania wezwania.

Wobec powyższego najlepiej wysłać wezwanie do zapłaty zachowku listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Będziemy mieć wtedy pewność od jakiego konkretnego dnia możemy liczyć odsetki.

Drugą metodą, którą stosują sądy jest data uprawomocnienia wyroku sądowego.

Obecnie częstszą praktyką jaką stosują sądy, jest naliczanie odsetek od wezwania do zapłaty.

W przypadku zawiłości prawnych najlepiej skontaktować się z Kancelarią Adwokacką.

Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wrocławia i Wołowa. Istnieje również możliwość prowadzenia sprawy w innych częściach Polski.

Pozdrawiam,

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

Share Button