Dowód z przesłuchania stron w procesie o rozwód

W sprawach o rozwód przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron jest obligatoryjne. Strony są z reguły najlepszym źródłem informacji o pożyciu małżeńskim i jego rozpadzie.

Ze względu na ich wagę społeczną, dowód z przesłuchania stron powinien być przeprowadzony bardzo wnikliwie.

Zasada jest taka, że najpierw pytania zadaje sąd, następnie ławnicy. W następnej kolejności są to pełnomocnicy i strony.

Przed przystąpieniem do przesłuchania, sąd uprzedza strony o odpowiedzialności za zeznanie nieprawdy. Informuje, że stosownie do okoliczności mogą zostać przesłuchane ponownie, po odebraniu od nich przyrzeczenia. 

Dowód z przesłuchania stron jest co do zasady przeprowadzany na samym końcu postępowania.

Przesłuchanie sąd zaczyna od pytań ogólnych. Następnie stosownie do stanowisk w pismach stron, sąd bardziej wnika w poszczególne kwestie, np. jeśli strona domaga się alimentów na rzecz małoletniego dziecka, sąd dokładnie przepytuje stronę dlaczego żąda akurat takiej kwoty.

Do przesłuchania należy podejść spokojnie – odpowiadać na pytania rzeczowo, nie błądzić po tematach pochodnych, gdyż jeśli nie będziemy odpowiadać konkretnie na pytania i ,,schodzić z tematu” sąd będzie nam zwracać uwagę.

Przesłuchanie informacyjne

Zdarza się jednak, ze przy bardziej skomplikowanych sprawach, sąd na samym początku przeprowadza tzw. przesłuchanie informacyjne. Celem takiego przesłuchania jest zorientowanie się jakie są stanowiska stron.

Podkreślenia wymaga, że takie przesłuchanie informacyjne nie ma mocy dowodowej, sąd jednak powinien wziąć pod uwagę sprzeczność między wyjaśnieniami informacyjnymi strony, a jej zeznaniami.

Do sądu należy zwracać się zawsze ,,Wysoki Sądzie”, ,,Proszę Sądu”, bez stosowania zwrotów typu ,,proszę Pani/Pana”.

Należy pamiętać, że każdy kto zwraca się do Sądu powinien wstać, podobnie należy postąpić gdy Sąd zwraca się do nas.

W przypadku zawiłości prawnych najlepiej skorzystać z porady prawnej prawnika (adwokata). W przypadku braku dostatecznych możliwości finansowych można wystąpić do sądu o wyznaczenie prawnika (adwokata) z urzędu. Jeśli brak dostatecznych możliwości finansowych będzie należycie wykazany, wówczas sąd przyzna prawnika (adwokata)z urzędu.

Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wołowa i Wrocławia. Istnieje jednak możliwość prowadzenia sprawy w innych miejscach polski.

Pozdrawiam,

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

 

 

Share Button