Nielegalna wycinka choinki – co grozi i co należy zrobić, gdy zaobserwujemy kradzież?

Zgodnie z kodeksem wykroczeń, kto to w celu przywłaszczenia dopuszcza się wyrębu drzewa w lesie albo kradnie lub przywłaszcza sobie z lasu drzewo wyrąbane lub powalone, jeżeli wartość drzewa nie przekracza 500 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
W razie popełnienia wymienionego wykroczenia, orzeka się nawiązkę w wysokości podwójnej wartości wyrąbanego, ukradzionego lub przywłaszczonego drzewa, a ponadto, jeżeli ukradzione lub przywłaszczone drzewo nie zostało odebrane, orzeka się obowiązek zapłaty jego równowartości.
Warto nadmienić, że lasem zgodnie z ustawą z dnia 28.09.1991 r. o lasach jest m.in. grunt o zwartej powierzchni o co najmniej o,10 ha, pokryty roślinnością leśną, drzewami i krzewami oraz runem leśnym.
Podkreślenia wymaga, że jeśli wartość przedmiotu kradzieży – czyli drzewa z lasu, będzie przekraczać kwotę 500 zł., sprawca odpowiadać będzie za popełnienie przestępstwa i podlegać karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Warto mieć na uwadze, że odpowiedzialności karnej podlega nie tylko bezpośredni sprawca, ale również osoba, która pomaga w takim niecnym procederze.
W sytuacji jeśli zaobserwujemy kradzież drzewka z lasu (formalnie jeszcze nie choinki, gdyż choinką będzie dopiero po przystrojeniu w świąteczne ozdoby), powinniśmy poinformować funkcjonariuszy policji albo straż leśną.Dobrze jest udokumentować fakt kradzieży zdjęciami lub podać świadków zdarzenia.
adwokat Patrycja Pietryka
Share Button