Kiedy można obniżyć alimenty?

Pozew o obniżenie alimentów jest zasadny zawsze, gdy nastąpiła istotna zmiana stosunków.

Mamy dwie drogi argumentacji, które mogą doprowadzić nas do zmniejszenia zobowiązania alimentacyjnego. Pierwsza to wykazanie, że nasza sytuacja materialna uległa znacznemu pogorszeniu lub druga, która wskazuje na polepszenie się sytuacji uprawnionego (dziecka).

Pierwszym przykładem będzie np. sytuacja gdy straciliśmy dobrze płatną pracę lub poważnie zachorowaliśmy i w związku z tym musimy ponosić na nasze leczenie znaczne nakłady finansowe.

Co do drugiej kwestii, przykładem będzie sytuacja, gdy dziecko uprawnione do otrzymywania alimentów zmieniło tryb studiów z dziennych na zaoczne, rozpoczęło pracę, czy też otrzymało jakiś znaczny spadek. Na marginesie prawnik wskazuje, że w takich sytuacjach warto również zastanowić się nad pozwem o wygaśnięcie stosunku alimentacyjnego.

Pozew o zmniejszenie alimentów należy złożyć do sądu Rejonowego, Wydział Rodzinny i Nieletnich, który znajduje się w obrębie miejsca zamieszkania małoletniego.

Od pozwu jest stosunkowa opłata sądowa w wysokości 5 procent wartości przedmiotu sporu.

Należy pamiętać, by pozew odpowiednio uzasadnić – dołączyć odpowiednie dokumenty, w miarę możliwości powołać świadków. W praktyce sądy niechętnie decydują się na obniżanie alimentów, zwłaszcza gdy chodzi o małoletnie dziecko, dlatego nasze stanowisko powinno być skrupulatnie uargumentowane. W tym celu najlepiej poprosić o poradę prawną prawnika/adwokata, który pomoże nam zrozumieć niejasności prawne i poczuć się bezpieczniej.

adwokat Patrycja Pietryka

 

Share Button